22 Aralık 2009 Salı

Komresorde İlk Maliyetler

İçten yanmalı motorlu kompresör paketleri/üniteleri elektrikli ünitelere göre, her iki cins de aynı konvensiyonel/yaygın donanıma sahip iken, iki kata kadar (daha) pahalıdır. Değişken devir sürücüleri olan elektrikli ünitelerin satın alma maliyeti içten yanmalı motorlu ünitelerin satın alma maliyetine yaklaşabilir. Endüstriyel cins/sınıf içten yanmalı motoru olan kompresörler en yüksek satın alma maliyeti olan kompresörlerdir.

Hava kafası (Vida veya pistonlu kafa) kısmı tamamen aynı olsa dahi, içten yanmalı motorları olan kompresör ünitelerinin bakım maliyetleri (içten yanmalı) motor'a karşı elektrik motoru durumundan dolayı, ayrıca, yüksek olacaktır. Tipik bir kural olarak, içten yanmalı motorların 1 saat'lik çalışmaya karşılık gelen bakım maliyeti, 0.01$/HP'dir. (Örnek: 2000 çalışma saati için 20$/HP) İçten yanmalı motorlu kompresör ünitelerinin ortalama bakım maliyetleri ticaretini/işini bitirecek (rekabet etmesi mümkün olamayacak) düzeyde fazla değildir ama kıyaslamada önemli bir faktör olarak dikkate alınmalıdır.

En yüksek ısı geri kazanma miktarı içten yanmalı motorlu kompresörlerden elde edilebilir; çünkü, içten yanmalı motorlar elektrikli motorlara kıyasla çok yüksek sıcaklıklarda çalışır. Aynı güçler için, içten yanmalı motoru olan kompresörden geri kazanılabilecek ısı miktarına göre yakıt maliyeti, denk bir sıcak su (veya düşük basınçlı buhar) kazanının yada motor olmadan ısı üreten herhangi bir ısıtıcının yakıt maliyetine yakındır. (İçten yanmalı motorlu kompresörün enerji geri kazanım sistemi olması durumundaki yakıt maliyeti ısıtıcı aygıt veya makinanın yakıt maliyetinden önemli oranda fazla değildir. Dolayısıyla basınçlı hava üretimi dışındaki enerji sarfiyatı tam telafi edilmiş -geri kazanılmış- olur.)

Genellikle (Amerika'da), içten yanmalı (gaz) motorlu hava kompresörleri elektrikli ünitelere göre daha düşük (enerji sarfiyat bedeli) maliyetle çalışırlar (elektrik daha pahalıya gelir). Buna rağmen, yüksek satın alma bedeli, müşterisi açısından, gerçek geri ödemenin hangisinde (elektriklide mi içten yanmalı motorlu da mı ?) olacağı konusunda dikkatlice bir analizi gerektirmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder